ความไม่ได้ดั่งใจ ... เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพอยอมรับได้

admin's picture

ความไม่ได้ดั่งใจ ... เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพอยอมรับได้
แต่ความไม่ตั้งใจ ... ข้าพเจ้าไม่อาจยอมรับและให้อภัยได้
เพราะข้าพเจ้ามิได้ชื่นชอบความสำเร็จสุขสม หรือ ชิงชังความทุกข์อันแสนเศร้า ... สิ่งเหล่านี้หาได้สำคัญเท่าเจตนาที่แฝงด้วยเจตจำนง แห่งความตั้งใจทำคุณความดี ... เมื่อตั้งใจอย่างที่สุดแล้ว ย่อมไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะต้องเสียใจหรือใส่ใจอีกต่อไป มีเพียงการมุ่งไปข้างหน้า จัดสรรชีวิตและลงทุนไปกับอนาคตของประเทศชาติและสังคม ว่าจะพัฒนาอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง

Total votes: 109

ข่าว Live