เสียงคัดค้านการกรณี บัวใหญ่ขอแยกจังหวัดจากโคราช

admin's picture

ไม่มีไรมาก ลองอ่าน แล้ว คิด วิเคราะห์ แยกแยะ

บัวใหญ่
1. คนที่บอกการเดินทางเข้าตัวเมืองมีระยะทางไกล (ต่อไปจะมีรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน ตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาไม่เท่าไรหรอกครับ)
2. เศรษฐกิจพื้นที่รอบๆตัวเมืองกำลังขยายตัว โดยที่เขตอุตสาหกรรมจะอยู่บริเวณ อ.สูงเนิน อ.ปักธงชัย อ.โชคชัย อ.เมือง ถ้าแยกออกไปแหล่งรองรับแรงงานก็ไม่ได้ย้ายตามไป
3. เส้นทางที่ผ่านเขตจังหวัดใหม่ จะเป็นเพียงเส้นทางผ่านข้ามไปขอนแก่นเหมือนอย่างเดิม แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องแยกเพราะผู้คนก็เพียงใช้เส้นทางนี้เดินทางไปยังจังหวัดศูนย์กลางอีสานเท่านั้น นั่นคือขอนแก่น คงไม่แวะหรอก
4. แหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หลังจากเป็นจังหวัดแล้ว เพียงพอหรือไม่ กลับไปดู จังหวัดเหล่านี้ คือ หนองบัวลำภู บึงกาฬ สระแก้ว อำนาจเจริญ ล้วนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค เพื่อรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจของจังหวัด
5. ติดต่องานราชการลำบาก ไม่สะดวก (ระบบโครงข่ายการสื่อสารไร้สาย ระบบเคลือข่ายอินเตอร์เนต ก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนมาก ทำบัตรที่ไหนก็ทำได้ อยู่ต่างจังหวัดก็ทำได้ ฯลฯ)
6. อัตตลักษณ์ ทางสังคม คืออะไร? ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในจังหวัด มีรึไม่? วัฒนธรรม ประเพณีแต่เก่าก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด? คิดถึงบ้างไหม?
7. ประวัติศาสตร์ความภาคภูมิในท้องถิ่น รากเหง้า ต้นกำเนิดของวงศ์สกุล ที่สืบทอดมายังคงจะมีอยู่หรือเปล่า? (ง่ายๆ ประกวดวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ รร.เมืองคงร้องเพลงอะไร?)
8. งบประมาณ จะลงไปยังท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย (ไม่ทราบนะครับว่าใช้ความหนาแน่นของประชากรมาเป็นตัวกำหนดหรือเปล่า เพราะถ้าใช่ มันก็ไม่เกี่ยวกับแยกหรือไม่แยกหรอก)

Total votes: 47

ข่าว Live