admin's blog

วินนี่ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงบอลไทย

admin's picture

arsenal pics

จดหมายเปิดผนึกจากหัวใจของวินฟรีด เชเฟอร์ ถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลไทย

กราบเรียนทุกท่านที่เคารพ

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของทีมชาติอย่างเดียว และไม่ได้เป็นเรื่องของสโมสรใดสโมสรหนึ่งในไทยลีก หากแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลไทยเป็นสำคัญ


พฤติกรรมของสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม ก็เพราะมนุษย์เป็นสัตว์(สังคม)

admin's picture

animal.. สัตว์สังคมมีภาวะผู้นำ-ผู้ตามชัดเจน ต้องการการยอมรับจากสังคมที่ตัวเองอยู่ มักแสดงออกด้วยอาการที่ต่างกัน ม้าลายจะกระโดดนำหน้าฝูงเพื่อแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง ถ้าเป็นคนจะเป็นพวก Wanna be ขอซักที กูอยากเกิด นำเสนอตัวเอง ส่วนผู้ตามจะแสดงออกด้วยคล้อยตามอย่างไร้สติ บางทีก็เรียกเหมา ๆ ว่า "เกรียน, ติ่ง"

 


นักศึกษา kku สุดงง ทำไมระบบสอบคอม ถึงเป็นเช่นนี้

admin's picture

อยากให้สอบคอม มีความรู้เพื่อไปทำงาน ก็ช่วยทำให้ระบบการ สมัครมันดูง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหม อะไรๆ ก็ยาก สอบก็ยาก เงินก็เสีย มา บ่น นะคะ

อ้างอิงจาก 

facebook.com/groups/KKUGroup/permalink/346416255434491/
 

Pages

ข่าว Live