ขอนแก่น

รายชื่อช่างถ่ายภาพ 2013 รับถ่ายภาพรับปริญญา ปี 2556-2557 ม.ขอนแก่น

admin's picture
เอกสารนี้ใช้เฉพาะการรวบรวมรายชื่อช่างภาพในปี 2013 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับด้านอื่นๆ
ขอให้ผู้ที่สนใจอยากรับจ้างถ่ายภาพ ช่วยลงรายละเอียดของท่านไว้ในเอกสารนี้
*ห้ามมิให้ลบข้อมูลใดๆออกโดยเด็ดขาด*
 
***ปล. เอกสารนี้สามารถแก้ไขโดยสมาชิกทุกท่าน ทางกลุ่มไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดกรณีความเสียหายใดๆต่อการติดต่อกับบุคคลในเอกสารนี้ ผู้จ้างควรใช้วิจารณญาณ
 
************************************************************
1.ภาพ ติด ตา By Siwakorn Arch

ข่าว Live