พูดจาภาษาพิมาย โคราช

admin's picture
พูดจาภาษาพิมาย..... 
พูดจาภาษาพิมาย โคราช
 
คำว่า "บ่อน" ในที่นี้ ไม่ใช่แปลว่า ที่มั่วสุมเล่นการพนันนะครับ คำๆ นี้ตัวผมเองมักจะพูดติดปากบ่อยๆ จน "ดั๊ดต๊ก" หลายครั้ง เมื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆ เพื่อนๆ จะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไร วันนี้จึงขอนำเสนอคำว่า "บ่อน" เชื่อว่าหลายคนเคยพูด บางคนพูดประจำ แต่บางคนลืมไปแล้วว่ามีคำพูดแบบนี้ ลืมๆๆ 
 
*ภาษาพิมาย เป็นส่วนหนึ่งของภาษาโคราช แต่ภาษาโคราชทั้งหมด ไม่ใช่ภาษาพิมาย และคำบางคำในภาษาพิมายคนโคราชทั่วไปอาจไม่ได้ใช้ แม้แต่ในพิมายเอง คำบางคำ มีใช้เฉพาะชุมชน ทำคำที่นำเสนอคัดลอกมาจากงานวิจัย บันทึก และวิทยานิพนธ์ต่างๆ
 
(ดิว)
Total votes: 126

ข่าว Live